Avaliku internetipunkti kasutamine


(1) Avaliku internetipunkti arvutite kasutamine on külastajatele tasuta.


(2) Internetipunkt on avatud raamatukogu lahtioleku aegadel, välja arvatud laupäeval.


(3) Internetipunkti kasutamiseks tuleb ennast registreerida kas kohapeal, telefoni või e-posti teel. Internetipunkti arvutit tohib samaaegselt kasutada ainult üks registreeritud kasutaja.


(4) Arvuti kasutaja peab täitma käesolevas eeskirjas sätestatud reegleid. Esmakordsel külastusel tutvub kasutaja Väike-Maarja Valla raamatukogu kasutamise eeskirjaga, mille kohta annab allkirja registreerimislehele.

(5) Arvuti kasutusaeg ühele kasutajale on üks tund. Töö lõpetamisel peab kasutaja sulgema kõik enda poolt avatud programmid ja kustutama oma failid. Kasutamise aega saab pikendada nõudluse puudumise korral.


(6) Kõikidest arvuti kasutamisel ilmnenud probleemidest peab kasutaja viivitamatult teavitama raamatukoguhoidjat või internetipunkti töötajat.


(7) Keelatud on
1) arvuti omavoliline väljalülitamine ja taaskäivitamine (kaasa arvatud RESET nupp);
2) arvuti konfiguratsiooni muutmine:
3) tarkvara ja arvutimängude installimine;
4) isiklike andmekandjate kasutamine töötaja loata;
5) arvuti juures söömine ja joomine;
6) seadmete asukoha muutmine;
7) heade tavadega vastuolus olevate materjalide kasutamine ja levitamine;
8) viirusekahtlusega elektronkirjade avamine;
9) teiste kasutajate häirimine.


(8) Kasutaja süül internetipunkti riist- või tarkvarale tekitatud kahju hüvitab kasutaja. Eeskirjades sätestatud reeglite rikkuja kaotab internetipunkti arvutite kasutusõiguse kuni üheks aastaks. Tähtaja määrab raamatukogu direktor.

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com